Расписание и маршрут автобуса 21

 

Автостанция Руза

ежедневно

ежедневно с 01.04

КБО

ежедневно

ежедневно с 01.04

Мастерские

ежедневно

ежедневно с 01.04

Пуговичная

ежедневно

ежедневно с 01.04

Гараж

ежедневно

ежедневно с 01.04

Кожеизделие

ежедневно

ежедневно с 01.04

Новотеряево

ежедневно

ежедневно с 01.04

Часовой

ежедневно

ежедневно с 01.04

ГЭС

ежедневно

ежедневно с 01.04

Декоративное

ежедневно

ежедневно с 01.04

Поворот на Горбово

ежедневно

ежедневно с 01.04

Калибр

ежедневно

ежедневно с 01.04

Малеевка

ежедневно

ежедневно с 01.04

Санаторная

ежедневно

ежедневно с 01.04

Старая Руза

ежедневно

ежедневно с 01.04

Березка

ежедневно

ежедневно с 01.04

Городок

ежедневно

ежедневно с 01.04

Нестерово

ежедневно

ежедневно с 01.04

Ботино

ежедневно

ежедневно с 01.04

Белобородово

ежедневно

ежедневно с 01.04

Кожино

ежедневно

ежедневно с 01.04

Марс

ежедневно

ежедневно с 01.04

Картино

ежедневно

ежедневно с 01.04

Спецстрой

ежедневно

ежедневно с 01.04

Школа №1

ежедневно

ежедневно с 01.04

Станция Тучково

ежедневно

ежедневно с 01.04

Горбово

ежедневно

ежедневно с 01.04